ANNLIS KRÜGER

JAG LEVER I ETT STÄNDIGT SKAPANDE

Född i Halmstad 1948 i en familj där konst och tecknande fanns med som en del i det dagliga livet. 

Min kreativitet väcktes tidigt, uppmuntrad och inspirerad av min far som var tecknare. 

Att teckna och måla blev viktigt för mej redan i unga år.
När jag senare upptäckte möjligheten att teckna med symaskin, hade jag hittat mitt eget språk. 

Tekniken har utvecklats i takt med mitt konstnärsskap och tillåter mej även att uttrycka mej skulpturalt.

Foto: Hans Lave Agnviken